TINGIMUSED

XO Kleidilaenutus ei võta tagatisraha, mistõttu on laenutamine mugav ja soodne!

1. Kui ese ei ole tagastatud tagastamise tähtajaks, tuleb rentijal tasuda iga üleläinud päeva eest 5 EUR.
2. Kui ese on läinud rendiperioodil katki, kannab parandamise kulud rendilevõtja. 
3. Kui esemele on tekkinud rendiperioodil plekk, mis ei tule keemilises puhastuses välja, tasub rendilevõtja 
  rendileandjale hüvitist summas 25 EUR.        
4. Kui ese kaotatakse või ei ole tagastatud rendileandjale 7 päeva möödudes tagastamise tähtajast, tekib
   rendileandjal nõudeõigus kogu eseme väärtuses.